PIERWSZY TYDZIEŃ PRÓBNY !!! PRZYJDŹ, SPRÓBUJ, TRENUJ !!!
Projektowanie kariery sportowej TYLKO na ulicy Dworcowej.

Akademia Zwycięzcy

"Projektowanie Kariery Sportowej"


Profesjonalne treningi dla dzieci

 od A do Z 

"Akademia Zwycięzcy "

Zielona Góra 


"Akademia Zwycięzcy" to projekt, który jest skierowany do najmłodszych uczestników trenujących sport w Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej Boksing Zielona Góra.
Polega on na Profesjonalnym Przygotowaniu do Kariery Sportowej od najmłodszych lat. 
Treningi dzieci mają na celu nauczać podstawowych zasad jakie panują w świecie sportu i kształcić nawyki, które będą decydujące podczas prowadzenia sportowego trybu życia nie koniecznie związanego ze sportami walki. 

W treningach "Akademii Zwycięzcy" mogą uczestniczyć dzieci w wieku szkolnym 7-12 lat 

Treningi odbywają się - Harmonogram  

Zapisy trwają przez cały rok. Prosimy rodziców i nowych zawodników o przyjście 20 min szybciej na pierwszy trening w celach formalnych. 

Pierwszy tydzień gratis na podjęcie decyzji i zapoznanie z AKADEMIĄ ZWYCIĘZCY.


Trenerzy prowadzący zajęcia sportowe w AKADEMII ZWYCIĘZCY w pierwszym miesiącu treningu obserwują dziecko pod kątem: 
-sprawności fizycznej, 
-sprawności intelektualnej, 
-świadomości społecznej, 
-prawidłowości żywienia,
-zaangażowania w treningi,  
-motywacji do uprawiania sportu, 
-wychowania i ogólnych norm zachowania w stosunku do innych zawodników. 
Trener może usunąć dziecko z AKADEMII ZWYCIĘZCY jeżeli rażąco nie spełnia ogólnych norm wyżej wymienionych lub jest zmuszane do treningu przez rodzica/opiekuna. 
Jest możliwa odmowa trenowania dziecka bez podawania przyczyny. 

W treningu sportowym dla dzieci przeważają elementy ogólnorozwojowe, które są determinantem prawidłowego rozwoju psychicznego i fizycznego każdego dziecka. 
Młodzi zawodnicy nauczani są podstawowych technik boksu, kickboxingu i muay thai, oraz taktyki walki. Są zaznajamiani z przebiegiem, organizacją turniejów i przepisami obowiązującymi w rywalizacji sportowej, która ich dotyczy. 

Formuły walki dla dzieci 7-9 lat
Formuły walki dla dzieci w wieku 10-13 lat 
Aby dzieci mogły bezpiecznie, higienicznie i komfortowo nabywać umiejętności sportowe muszą posiadać odpowiedni sprzęt do treningu, który należy niezwłocznie zakupić po pierwszym miesiącu przynależności do AKADEMII ZWYCIĘZCY. 
Najważniejszy ochraniacz, który chłopcy i dziewczynki powinni mieć po pierwszych zajęciach na każdym treningu to szczęka bokserska-ochraniacz zębów

treningi, dzieci, Kinga Szlachcic, Adriana Marczewska, Zielona Góra,Akademia Zwycięzcy,rozwój, fizyczny,psychiczny,Projektowanie Kariery Sportowej,7 lat, chłopcy, dziewczynki, zajęcia sportowe, ogólnorozwojowe.
treningi, dzieci, Kinga Szlachcic, Adriana Marczewska, Zielona Góra,Akademia Zwycięzcy,rozwój, fizyczny,psychiczny,Projektowanie Kariery Sportowej,7 lat, chłopcy, dziewczynki, zajęcia sportowe, ogólnorozwojowe.

Kadra Trenerska 

Zajęcia prowadzone są przez dwie trenerki które są wybitnymi zawodniczkami wyczynowymi posiadającymi wykształcenie wyższe z tytułami magistra wychowania fizycznego oraz uprawnieniami instruktorskimi z zakresu sportów walki.

Trenerzy-kontakt

  • Kinga Szlachcic-tel: +48 784 921 592, mail: kinga.szlachcic@gmail.com, www.kinga.pro
  • Adriana Marczewska-tel: +48 736 785 781, mail: marczewska.adriana@gmail.com, www.adriana.pro
treningi, dzieci, Kinga Szlachcic, Adriana Marczewska, Zielona Góra,Akademia Zwycięzcy,rozwój, fizyczny,psychiczny,Projektowanie Kariery Sportowej,7 lat, chłopcy, dziewczynki, zajęcia sportowe, ogólnorozwojowe, zwycięstwo, zdrowie, zdrowy styl życia, fit

treningi, dzieci, Kinga Szlachcic, Adriana Marczewska, Zielona Góra,Akademia Zwycięzcy,rozwój, fizyczny,psychiczny,Projektowanie Kariery Sportowej,7 lat, chłopcy, dziewczynki, zajęcia sportowe, ogólnorozwojowe, zwycięstwo, zdrowie, zdrowy styl życia, fit

treningi, dzieci, Kinga Szlachcic, Adriana Marczewska, Zielona Góra,Akademia Zwycięzcy,rozwój, fizyczny,psychiczny,Projektowanie Kariery Sportowej,7 lat, chłopcy, dziewczynki, zajęcia sportowe, ogólnorozwojowe, zwycięstwo, zdrowie, zdrowy styl życia, fit

treningi, dzieci, Kinga Szlachcic, Adriana Marczewska, Zielona Góra,Akademia Zwycięzcy,rozwój, fizyczny,psychiczny,Projektowanie Kariery Sportowej,7 lat, chłopcy, dziewczynki, zajęcia sportowe, ogólnorozwojowe, zwycięstwo, zdrowie, zdrowy styl życia, fit

treningi, dzieci, Kinga Szlachcic, Adriana Marczewska, Zielona Góra,Akademia Zwycięzcy,rozwój, fizyczny,psychiczny,Projektowanie Kariery Sportowej,7 lat, chłopcy, dziewczynki, zajęcia sportowe, ogólnorozwojowe, zwycięstwo, zdrowie, zdrowy styl życia, fit

treningi, dzieci, Kinga Szlachcic, Adriana Marczewska, Zielona Góra,Akademia Zwycięzcy,rozwój, fizyczny,psychiczny,Projektowanie Kariery Sportowej,7 lat, chłopcy, dziewczynki, zajęcia sportowe, ogólnorozwojowe, zwycięstwo, zdrowie, zdrowy styl życia, fitDzieci, które są na etapie przystąpienia do rywalizacji sportowej muszą posiadać odpowiednie badania. Najlepiej wykonać je według poniższego wzorca. 


treningi, dzieci, Kinga Szlachcic, Adriana Marczewska, Zielona Góra,Akademia Zwycięzcy,rozwój, fizyczny,psychiczny,Projektowanie Kariery Sportowej